Hoe zit het als je bijverdient naast je WGA of IVA uitkering? Wanneer krijg je een herbeoordeling van het UWV? Waar heb je recht op als je gezondheid weer achteruit gaat? Hoelang is er een vangnet en hoe ziet deze eruit? Vragen waar veel Online Buddies mee zitten. Ik nam telefonisch contact op met mijn favoriete Sociaal Zekerheidsrecht advocaat Rudolf van der Ham en zocht het een en ander uit. 

Ook schreef Online Buddie Anne hier eerder een blog over: Werk en inkomen naast je uitkering.

Geef wijzigingen door aan het UWV! 

Allereerst hoor je netjes aan het UWV door te geven wanneer je weer een inkomen hebt en gaat bijverdienen. In deze lijst van het UWV kun je zien welke wijzigingen je überhaupt hoort door te geven wanneer je een WGA of IVA uitkering hebt. Wanneer je werkt voor een werkgever in loondienst of ZZP’er wordt, dan geef je dit door middels een speciaal wijzigingsformulier. Deze kun je vinden op de website van het UWV. 

De WGA of IVA uitkering als voorschot

Als ik het heb over een voorschot dan heb ik het niet over het “voorschot” aan uitkering dat je ontvangt als UWV te laat is met een WIA keuring. Als je naast je uitkering weer aan het werk gaat dan merkt UWV de uitkering aan als “voorschot”. Reden is dat de inkomsten die je ontvangt uit werk achteraf halfjaarlijks of jaarlijks definitief met je uitkering worden verrekend. 

De verrekening in loondienst

Het is vele malen eenvoudiger om in loondienst te werken. Er is een duidelijk salaris waarop je voorschot van je WGA of IVA uitkering makkelijk aangepast kan worden. Je hebt een loonstrook, loonheffingen en premies worden via jouw werkgever afgedragen en kunnen dus easy verrekend worden. Het UWV verrekent elk half jaar het verdiende inkomen met je uitkering. Deze gegevens ontvangen zij van de Belastingdienst. Deze verrekening is veel duidelijker en makkelijker, want what you see is what you get. 

De verrekening als ZZP’er 

Als ZZP’er ligt dit een stuk lastiger. Je fiscale netto winst wordt namelijk verrekend met je uitkering. Een fiscale netto winst is iets anders dan simpel je omzet minus de kosten en dus de gewone commerciële winst (vraag hiervoor uitleg aan een financieel persoon of adviseur). Jouw boekhouder kan je vaak tussentijds wel vertellen waar je netto winst ongeveer op staat. Echter door allerlei fiscale voordelen en regelingen is dit tussentijds veel lastiger te zeggen. Vaak weet je pas aan het eind van een jaar precies wat je fiscale netto winst gaat zijn. 

Ik ben zelf ZZP’er en moet jaarlijks bij mijn persoonlijke belastingaangifte ook mijn zakelijk deel opvoeren (dit doet mijn boekhouder). Hierdoor weet het UWV automatisch wat mijn fiscale netto winst is. Aan de hand hiervan bepaalt het UWV in welke mate zij mijn voorschot gaan korten (want je verdiende geld moet je laten verrekenen met je uitkering). Vervolgens  gaan ze je uitkering schatten en aanpassen. 

Echter zodra je meer gaat verdienen kan het slim zijn om maandelijks je inkomen te gaan schatten en dit al vooraf door te geven. Er zitten voordelen aan om direct in hetzelfde jaar de verrekening te laten plaatsvinden in plaats van achteraf het jaar erop (dit ivm belastingjaren). Vraag hiervoor hulp aan een financieel persoon of adviseur. Ik wil jullie enkel bewust maken en informeren over de opties en waar je op moet letten. 

Wanneer krijg je een herbeoordeling/herkeuring van het UWV?

Hier is onduidelijkheid over omdat er nieuwe suggesties kenbaar waren gemaakt in het regeerakkoord. Echter is dit tot op de dag van vandaag nog een suggestie. Op dit moment werkt het zo dat als je een WGA 80-100% of IVA uitkering hebt en een jaar lang 20% van je maatmaninkomen verdient je een herbeoordeling (kunt krijgen) krijgt van het UWV. (Betekent niet altijd dat dit ook direct gebeurt, soms gebeurt dit pas wat later.) Dit is dus niet 20% van je huidige bruto uitkering maar dit heeft betrekking op je oude verdiende salaris inclusief indexeringen. Daarnaast kijkt het UWV gewoon ieder jaar opnieuw naar wat je verdiend hebt, of het verhaal klopt, wat voor werk je doet en of dit wel of niet passend is. Aan de hand van deze gegevens bekijkt het UWV of er een herbeoordeling nodig is. Heb je een WGA 35-80%? Dan is het afhankelijk van je resterende verdiencapaciteit wanneer er een herbeoordeling zal plaatsvinden.  

Wat is je maatmaninkomen?

Het maatmaninkomen is het inkomen dat je verdiende voorafgaande de 1e ziektedag, verhoogd met de jaarlijkse indexeringen. Simpel gezegd, het loon dat je verdiende toen je nog geen beperkingen had. Waarom is het maatmaninkomen zo belangrijk? Dit inkomen wordt door het UWV gebruikt om het arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Dus als je naast je uitkering werkt en je zet dit loon af tegen het maatmaninkomen dan kun je zien of je nog in de juiste arbeidsongeschiktheidsklasse valt. Op deze wijze zal UWV ook tijdens een herbeoordeling toetsen of er nog recht bestaat op een IVA of WGA uitkering. De berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage vind je terug in de blog “De WIA keuring” hoe werkt dat precies? Als je precies wilt weten wat je huidige maatmaninkomen is (let op dat je duidelijk vraagt of de jaarlijkse indexeringen hierin zitten) dan kun je het beste even bellen met het UWV en dit navragen bij je arbeidsdeskundige en vragen hoeveel dus 20% voor jou zou zijn. Deze vraag kun je ook stellen in je online berichtenbox van Mijn UWV. .

Wat gebeurt er als je een jaar lang meer dan 20% aan inkomen verdient?

Ik ga hier even uit van de situatie IVA of een WGA 80-100%. Het maakt niet uit of je dit inkomen in loondienst of als ZZP’er verdient (inkomen is inkomen). De WGA of IVA status zal wijzigen en of stoppen. 

Dit is afhankelijk van hoeveel je dus bijverdient en voor welk percentage je na een herbeoordeling wordt afgekeurd. Wanneer je bijvoorbeeld van een IVA uitkering naar een (gedeeltelijke) WGA uitkering gaat dan zit je nog steeds in de WIA en bestaat er recht op uitkering. Wanneer je van een WGA 80-100% naar een WGA 35-80% gaat dan zit je ook nog steeds in de WIA. Maar wanneer je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt of misschien zelfs 0% arbeidsongeschikt wordt verklaard vanwege je inkomsten dan val je uit de WIA en bestaat er geen recht op uitkering. Ofwel wanneer je 65% van je maatmaninkomen verdient stopt je WGA of IVA uitkering. Op het moment dat je uitkering stopt gaat er een vangnet van 5 jaar lopen. Als je na beëindiging van de uitkering binnen 5 jaar weer toegenomen arbeidsongeschikt wordt (vanwege dezelfde ziekteoorzaak) dan kun je opnieuw een herbeoordeling bij het UWV aanvragen om te bepalen of er weer recht bestaat op uitkering.  

Hoe je het dus moet zien; zolang je een IVA of WGA uitkering hebt dan val je onder de WIA en bestaat er recht op uitkering. Zodra je minder dan 35% wordt gekeurd dan stopt de uitkering, val je niet meer onder de WIA en bestaat er geen recht op een uitkering. Als de uitkering stopt dan gaat het vangnet van 5 jaar lopen. Op het moment dat je daarna weer een uitkering zou krijgen omdat je toch weer toegenomen arbeidsongeschikt raakt, dan stopt het vangnet van 5 jaar. Zolang er een uitkering is kun je op elk moment een herbeoordeling bij het UWV aanvragen (als daar reden voor is). Wordt de uitkering weer beëindigd dan gaat het vangnet van 5 jaar (dus na elke beëindiging van uitkering) weer lopen. 

De overheid is bezig met nieuwe wetgeving

Er zijn suggesties gedaan in het regeerakkoord om mensen die naast hun WGA of IVA uitkering werken niet direct of na 1 jaar, maar na 5 jaar op te laten roepen voor een herbeoordeling. Reden om dit in te voeren was om de arbeidsparticipatie onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te vergroten, waarbij je na 5 jaar wel kunt stellen of er sprake is van een duurzame inkomenssituatie. Dit wilde men eerst per 1 juli 2020 doorvoeren en nu staat het voor 1 januari 2021 op de planning. Echter was dit de planning vóór Corona en iedereen weet dat het UWV het nu gigantisch druk heeft. Ik verwacht daarom niet dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Ze hopen hiermee mensen te stimuleren om toch te gaan bijverdienen en hen langer de zekerheid te geven dat zij niet direct hun WGA of IVA uitkering verliezen. Het verliezen van uitkering is de grootste angst waarom mensen niet gaan werken en dat is toch zonde! 

Wat als de WGA of IVA stopt ivm teveel verdienen

Iedereen kan dus zodra je volledig uit de WIA bent gevallen het vangnet van 5 jaar inschakelen. Iedereen zijn angst is dat je na een herbeoordeling van UWV niet meer je oude uitkering krijgt zodra het slechter gaat. En hier zijn inderdaad geen garanties voor. Het ligt aan je situatie, je aandoening, soort uitkering waar je inzit (WGA of IVA), de reden van het beëindigen van je uitkering en de situatie waarom het niet meer gaat. Deze factoren bepalen op welke uitkering je weer recht gaat hebben. Wel is het goed om je te bedenken dat als je bijvoorbeeld met een slimme lucratieve business met weinig uren veel omzet kan draaien dit natuurlijk heel anders is dan dat je opeens 40 uur weer werkt.

Voorbeeld IVA: In principe is het zo dat je recht had op die uitkering die je eerder had met de klachten die je toen ook had. Met die klachten ben je toch wat gaan proberen bijvoorbeeld een slimme lucratieve business (weinig uren veel omzet). Je bent dus niet uit de IVA uitkering gegaan omdat je qua gezondheid meer belastbaar bent geworden. Als er geen veranderingen zijn in je medische situatie en daarmee dus ook niet in je klachten of beperkingen zou het gek zijn als een verzekeringsarts opeens je beperkingen niet meer zou accepteren. Er kunnen mogelijk bij een herbeoordeling zelfs nieuwe medische checks gedaan worden. Er is geen garantie dat je dan weer een IVA gaat krijgen maar vecht het altijd aan door middel van bezwaar als een herbeoordeling niet tot de gewenste situatie leidt. Meer tips vind je terug in de blog “hoe maak ik bezwaar tegen de UWV beslissing”

Je bent in loondienst:

Kleine side note: Wanneer je in loondienst bent en je wordt ziek door dezelfde ‘klachten’ als waarvoor je WIA gekeurd bent dan kan je werkgever gebruik maken van de no risk polis van het UWV. Dit is echter maar 5 jaar. Dit is iets totaal anders dan het vangnet van 5 jaar waar ik het nu steeds over heb. Je werkgever krijgt dan het loon dat hij jou moet doorbetalen tijdens ziekte weer terug van het UWV. Dit stimuleert werkgevers om WIA gerechtigden toch in dienst te nemen.

Na het vangnet van 5 jaar en dus 5 jaar lang uit de WIA zijn:

Loondienst:

Doordat je in loondienst bent, ben je door je werkgever automatisch opnieuw verzekerd voor de ziektewet en WIA. Dit is dus het geluk van in loondienst zijn.  

ZZP’er:  

Na die 5 jaar volledig uit de WIA zijn en in het vangnet van 5 jaar te hebben gezeten houdt het op. Dus stel dat je 5 jaar lang je volledig maatmaninkomen zelf verdient is er geen vangnet meer vanuit het UWV na die 5 jaar. 

Wat je dan zou kunnen doen is een verzekering afsluiten bij het UWV, want deze verzekering mogen ze je niet weigeren. Wat dit kost en hoe dit met de voorwaarden zit weet ik niet. Het lastige kan zijn met zo’n verzekering dat je nu met bepaalde klachten die verzekering afsluit en met je huidige aandoening en klachten bepaald werk doet. Stel dat het dan slechter met je gaat, moet je gaan verklaren waarom je opeens dat werk (wat je al deed met je klachten) opeens niet meer zou kunnen (met die klachten). Geen idee hoe een dergelijke verzekering hiermee om zal gaan. Goed om dit van te voren goed uit te zoeken. 

Geschreven door Online Buddie: Linda

Overige interessante blogs:

Werk en inkomen naast je uitkering.

Tips tegen het bezwaar maken tegen de WIA beslissing?

De beslissing van het UWV is te laat, wat kan ik doen?

WGA of IVA toegekend? Dit is nog belangrijk om te weten!

WIA, WGA of IVA, wat is het verschil?

Hoe kan ik mij voorbereiden op de WIA keuring?
De WIA keuring hoe werkt dat precies?