Toen ik zelf halfwezenpensioen kreeg heb ik heel lang moeten zoeken naar het antwoord op deze vraag. Zit jij in eenzelfde soort situatie? Dan vertel ik je hier wat mijn ervaringen zijn en wat je kunt verwachten.

Check zelf altijd dubbel wat er voor jouw situatie geldt of er regels veranderd zijn sinds het schrijven van deze blog! 

Wezenpensioen en WAjong

Ik kreeg halfwezenpensioen en een Wajonguitkering. Het wezenpensioen werd toen niet gekort op mijn WAjong. De reden was dat deze inkomsten niet uit mijn eigen werk of arbeid voortkwamen.

Inkomen dat niet uit arbeid komt met een uitkering van het UWV

Mijn ervaring bevestigd de vuistregel dat je met een uitkering van het UWV alleen gekort wordt op basis van inkomen uit je eigen werk en arbeid. Een nabestaandenuitkering of wezenpensioen is wel inkomen waar je belasting over betaald, maar dit is geen inkomen uit arbeid en wordt in principe niet gekort op je uitkering. Let op, het telt wel mee voor de toeslag!

Bijstand

Heb jij een uitkering waarbij het gaat om al jouw inkomsten en niet alleen om inkomen uit arbeid, zoals de bijstand? Via deze pagina van de Rijksoverheid kun je via een link de participatie wet bekijken, hierin staat welke ‘middelen’ meetellen voor je inkomen. In principe is nabestaandenuitkering hierin vrijgesteld. Maar omdat gemeentelijk beleid nog wel eens onderling wil verschillen ga je er voor de zekerheid beter niet automatisch van uit dat het goed gaat.

Toeslagen

Omdat het nabestaanden en wezenpensioen invloed heeft op de hoogte van jouw totale inkomen (inkomsten uit arbeid + uitkeringen + andere inkomsten), heeft het mogelijk wel effect op je toeslagen van bijvoorbeeld het UWV en de belastingdienst. 

Geschreven door Online Buddie: Anne