Als jij een WIA aanvraag doet of bezwaar maakt tegen de beslissing dan wil je z.s.m. weten waar jij aan toe bent. Lang wachten en in onzekerheid zitten is dan erg moeilijk. Als er achterstanden zijn kan het zijn dat het UWV de afgesproken datum niet redt. Wat kun jij doen?

Wettelijke beslistermijn

Na de WIA aanvraag heeft UWV 8 weken om te beslissen of je de uitkering krijgt. Voor een bezwaar is de termijn anders. Jij hebt dan zelf 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. UWV heeft na de termijn van 6 weken nog eens 13 weken de tijd om te beslissen over je bezwaar.

Aanvraag WIA-uitkering: 8 weken na ontvangst
Melding verslechtering of herbeoordeling: 13 weken na ontvangst
Bezwaar: 17 weken na ontvangst
Beroep: 18 maanden na ontvangst
Hoger beroep: 24 maanden na ontvangst

UWV kan om uitstel vragen

Op het moment dat het UWV extra medische info nodig heeft of om andere redenen niet op tijd kan beslissen krijgen zij extra tijd. Zij moeten je dan wel altijd VOOR de afloop van de beslistermijn informeren over het uitstel of onderbreking van de beslistermijn. In deze brief staat dan ook de nieuwe termijn vermeld.

De beslistermijn is verlopen en ik heb niks gehoord

Op het moment dat UWV niet tijdig beslist dan kun je via dit formulier UWV verzoeken alsnog tot een beslissing te komen. UWV krijgt dan twee weken om te beslissen, daarna heb jij recht op een boete bedrag per te late dag van UWV. Deze boete kan oplopen tot €1442,- (geldend bedrag per 1 Januari 2019). Meestal word de beslissing dan snel genomen! Je kunt dit boete bedrag niet vragen als UWV de beslistermijn heeft uitgesteld en je daarover schriftelijk heeft geïnformeerd.

Door de late beslissing zit ik zonder inkomsten!

Als jij zonder inkomsten zit tijdens je WIA aanvraag doordat de beslissing te laat is heb je automatisch recht op een voorschot. Dit is niet zo in het geval van een bezwaarprocedure. Om echt zeker te zijn van het voorschot kun je deze het beste telefonisch zelf aanvragen. Het voorschot word daarna per brief bevestigd.

Let op! Als jouw aanvraag word afgewezen dan moet je het voorschot terugbetalen en of wordt deze verrekend met een mogelijk WW recht. Houd hier rekening mee.

Geschreven door Online Buddie: Anne