Als na de WIA keuring blijkt dat je recht hebt op een WGA of IVA uitkering dan zijn er nog een aantal praktische zaken die belangrijk zijn om te weten. Er zijn namelijk nog een aantal speciale regelingen die ook in jouw voordeel kunnen zijn!

Er zijn speciale voordelen voor werkgevers

Als je een uitkering ontvangt of je bent opgenomen in het doelgroepregister dan zijn er voor werkgevers voordelen om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te houden of in dienst te nemen. De werkgever kan bijvoorbeeld een vergoeding van het UWV ontvangen voor hulpmiddelen, voorzieningen of werkplekaanpassingen. Je kunt via mijn UWV bij je persoonlijke gegevens zien of je onder het doelgroepregister valt.

Ga je werken bij een nieuwe werkgever? Dan val je automatisch onder de no-risk polis. Als je binnen vijf jaar na datum indiensttreding opnieuw uitvalt wegens ziekte dan hoeft de werkgever het loon tijdens ziekte niet door te betalen. Hij ontvangt dan een ZW uitkering van het UWV. Het voordeel voor de werkgever is dat hij, het woord no-risk polis zegt het al, geen risico loopt op hoge kosten tijdens verzuim.

Met deze regelingen probeert de overheid werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking aan het werk te houden en in dienst te nemen. Natuurlijk kun je deze extra voordelen ook zelf benoemen tijdens een sollicitatiegesprek! Meer weten over regelingen voor werkgevers.

Je krijgt een hogere uitkering bij hulpbehoevendheid

Ben je volledig arbeidsongeschikt en heb je voor langere tijd blijvend hulp nodig van anderen met de dagelijkse verzorging (wassen, aankleden, toilletbezoek) dan kan de uitbetaling van je uitkering worden verhoogd naar 100% van het WIA maandloon. Kun je voor een deel jezelf redden dan wordt de uitbetaling verhoogd naar 85% van het WIA maandloon. Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag bij hulpbehoevendheid.

Kom je onder het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat nodig is om van te leven. Als je door je uitkeringssituatie met je totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt dan kun je een toeslag aanvragen bij het UWV. Er wordt gekeken naar het totale (gezins)inkomen, dus ook naar het inkomen van je partner of de personen waarmee je een woning deelt. De toeslag is vervolgens het verschil tussen het sociaal minimum en jouw inkomsten. Welke bedragen worden tot het sociaal minimum gerekend en op welke wijze kan je een toeslag aanvragen bij het UWV?

Er bestaat een maximum voor de WIA uitkering

De WIA kent een maximum bedrag aan WIA maandloon wat resulteert in een maximum bedrag aan uitkering (WIA maandloon x uitkeringspercentage = uitkering). Dit betekent dat je niet meer aan uitkering kunt ontvangen dan dit maximum bedrag. Heb je in het werk waarin je bent uitgevallen meer verdient dan dit maximum bedrag? Dan blijft evengoed dit maximum bedrag gelden. Dat betekent een veel lager inkomen dan je gewend bent. Meer informatie over het maximum bedrag aan WIA maandloon.

Veel werkgevers sluiten voor hun werknemers een WIA excedent verzekering af. Dit is een aanvullende inkomensverzekering die het verschil tussen het oude loon en de lagere WIA uitkering compenseert.

Er zijn misschien inkomensverzekeringen die jouw inkomen aanvullen

Controleer of jouw werkgever een aanvullende inkomensverzekering heeft afgesloten om de inkomensverschillen te compenseren die ontstaan tijdens de WIA uitkering. Dit kan bijvoorbeeld:

  • een aanvulling zijn via een bodemverzekering als je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt beschouwd, er geen recht bestaat op een WGA uitkering en je een lager inkomen hebt dan voorheen.
  • een aanvulling in de vorm van een WGA hiaat bij een WGA vervolguitkering. Wat is een vervolguitkering?
  • een aanvulling in de vorm van een WGA excedent uitkering als je voorheen meer inkomen had dan het maximumbedrag aan WIA maandloon.

Verzekeringen, polisvoorwaarden en verzekerde bedragen kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Laat je goed informeren door je (ex-) werkgever wat er voor jou is afgesloten en vraag altijd om een kopie van de polisvoorwaarden. Belangrijk is dat er na toekenning van een uitkering een aanmeldformulier en een kopie van de WIA beslissing naar de inkomensverzekeraar gaat. Zie er zelf op toe dat dit daadwerkelijk gebeurt. Wil je meer informatie neem dan zelf contact op met de inkomensverzekeraar.

Check de aanvullende voorwaarden in de CAO of het personeelshandboek

Controleer of er in de CAO of het personeelshandboek van jouw werkgever aanvullende voorwaarden staan die gelden tijdens arbeidsongeschiktheid. Sommige CAO’s of werkgevers geven een aanvulling op de WGA uitkering voor een bepaalde duur. Laat je hierover informeren door je (ex-) werkgever of raadpleeg zelf de CAO die op de branche waarin je werkt van toepassing is.  

Er bestaan speciale pensioenregelingen

Als je arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt dan kan je werkgever een premievrijstelling krijgen voor een deel van de pensioenpremie. De opbouw van pensioenpremie loopt voor jou door, maar de werkgever hoeft minder af te dragen aan premie. Ga je uit dienst dan is het van belang dat je elke wijziging in arbeidsongeschiktheidspercentage (kopie van de WIA beslissing) meldt bij de pensioenverzekeraar. Dit kan namelijk van invloed zijn op de verdere opbouw van het oude pensioendeel. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden neem dan altijd zelf contact op met de pensioenverzekeraar.

Vergeet wijzigingen niet door te geven

Wijzigingen in gezondheid en inkomen moet je altijd doorgeven aan het UWV. Meer informatie over welke wijzigingen je dient door te geven aan het UWV.

Let op!
– 
Is je (ex-) werkgever Eigenrisicodrager voor de WGA? Dan moet je deze wijzigingen ook aan je (ex-) werkgever doorgeven. Doe je dit niet dan kan er een maatregel op je uitkering worden opgelegd. 
– Wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage en het recht op uitkering moet je ook altijd doorgeven aan de pensioenverzekeraar en aanvullende inkomensverzekeraars. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan namelijk van invloed zijn op het oude pensioen of de aanvullende inkomens uitkeringen. Neem altijd contact op met de betreffende verzekeraar als het niet duidelijk is. 

Heb jij door deze blog voordelen gevonden die je anders misschien niet tegen was gekomen? Ik vind het leuk als je me dat laat weten! Wil je weten wat nu precies het verschil is tussen de verschillende WIA uitkeringen? Lees dan mijn blog “WIA, WGA, IVA, wat is het verschil?”

Geschreven door Online Buddie: Anita