Als je het niet eens bent met de WIA beslissing die je van het UWV hebt ontvangen dan kun je hiertegen in bezwaar gaan. Hoe je dit moet aanpakken en met welke aandachtspunten je rekening moet houden leg ik in deze blog uit.     

Wie behandelt mijn bezwaarschrift bij het UWV?

De afdeling bezwaar en beroep behandelt jouw bezwaarschrift. Op deze afdeling werken juristen, bezwaarverzekeringsartsen en bezwaararbeidsdeskundigen die opnieuw naar jouw dossier kijken. Deze medewerkers zijn niet eerder betrokken geweest bij jouw WIA beoordeling. Zowel in bezwaar als beroep wordt er gekeken naar de feiten en omstandigheden die bekend waren of hadden moeten zijn op de ingangsdatum van de WIA uitkering waar je bezwaar tegen maakt. Op basis van deze gegevens en uiteraard de geldende wet en regelgeving wordt er gekeken of de eerdere WIA beoordeling op juiste wijze tot stand is gekomen.

Zelf een bezwaarschrift schrijven of juridische hulp inschakelen?  

Je kunt zelf een bezwaarschrift schrijven maar je kunt dit ook uitbesteden. Je kunt hiervoor je  rechtsbijstand inzetten maar je kunt bijvoorbeeld ook terecht bij een advocaat gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Als je zaken uitbesteed blijf dan evengoed actief betrokken. Lees het bezwaarschrift goed door voordat het naar het UWV wordt gestuurd zodat je weet dat er niets ontbreekt. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV. Dit staat uiteraard los van de eventuele kosten die je moet maken wanneer je dit uitbesteed. Er zijn soms mogelijkheden om gesubsidieerd hulp in te schakelen. Dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Linda mede oprichter Online Buddies heeft een eigen HR bedrijf en werkt veel samen met Rudolf van der Ham – Sociaal Zekerheidsrecht Advocaat (Advocaten in de praktijk). Online Buddies mogen gratis vrijblijvend contact opnemen met Rudolf om te kijken wat er nodig is en of hij hen zou kunnen helpen.

Bij erkende rechtshulp om een proceskostenvergoeding vragen

Als je een bezwaarschrift laat opstellen door een advocaat of erkend rechtshulpverlener zie er dan op toe dat zij vragen om een proceskostenvergoeding bij het UWV. Dit zullen zij automatisch doen maar het is altijd goed om te controleren. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard (= je wordt in het gelijk gesteld) dan kent UWV namelijk een standaard vergoeding toe. Deze vergoeding kan de juridische partij die je ondersteunt weer in mindering brengen op jouw kosten. Deze vergoeding wordt overigens alleen toegekend aan erkende rechtshulpverleners

Wees op tijd en houd je aan de bezwaartermijn van 6 weken

Een bezwaarschrift moet je altijd binnen 6 weken indienen bij het UWV, te rekenen vanaf de datum die op de WIA beslissing staat. Je kunt je bezwaarschrift digitaal via de UWV website versturen of (aangetekend) per post. Als je het bezwaarschrift via de UWV website verstuurt kun je direct een ontvangstbevestiging downloaden. Houd er rekening mee dat als je een bezwaarschrift per post verstuurt, dat je ook moet controleren of UWV het bezwaarschrift heeft ontvangen. Heb je geen ontvangstbevestiging van het UWV gekregen? Bel dan even met het UWV voordat de termijn van 6 weken is verstreken. Ben je namelijk te laat met het indienen van je bezwaarschrift dan zal UWV het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. Niet ontvankelijk betekent dat UWV het bezwaarschrift niet meer in behandeling neemt en dat zou toch zonde zijn!

Eerst een pro forma bezwaarschrift indienen

Als je de WIA beslissing hebt ontvangen is mijn advies om zo snel mogelijk een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Het pro forma bezwaarschrift is een heel kort bezwaarschrift om de wettelijke bezwaartermijn veilig te stellen. In het pro forma bezwaarschrift geef je kort de bezwaarreden aan, vraag je om een kopie van het WIA dossier toe te sturen en stuur je een kopie van de WIA beslissing mee. Na ontvangst van je WIA dossier (die krijg je per post toegestuurd) krijg je van UWV 4 weken de tijd om het bezwaarschrift verder aan te vullen.

Het bezwaarschrift verder aanvullen

Als je van het UWV het WIA dossier hebt ontvangen dan krijg je 4 weken de tijd om jouw eerder ingediend pro forma bezwaarschrift aan te vullen met bezwaargronden (of te wel de redenen van bezwaar). Concreet betekent dit dat je een nieuw bezwaarschrift opstelt waarin je nu specifiek aangeeft waarom je bezwaar maakt en op welke punten je het niet eens bent met de WIA beoordeling. Controleer het WIA dossier op onderstaande punten zodat je een volledige check doet voor jezelf en je niets mist in je bezwaarschrift. Lees eerst mijn eerdere blog “De WIA keuring, hoe werkt dat precies?” zodat je weet waar bepaalde afkortingen voor staan.

Controleer de rapportage van de verzekeringsarts

Controleer of de medische gegevens in het WIA dossier compleet zijn zoals jouw medisch verleden, diagnose, behandeling die je volgt, de behandeling die je nog gaat volgen, eventuele medicatie en jouw dagverhaal. Noteer in je bezwaarschrift de punten waarmee je het niet eens bent of die volgens jou niet compleet zijn. Ben je van mening dat er medische gegevens ontbreken in het dossier? Voeg bij je bezwaarschrift zelf relevante medische rapportages toe of verzoek het UWV om alsnog informatie op te vragen bij jouw behandelaar of specialist. De medische gegevens vormen een belangrijke grondslag voor de WIA keuring. Het is dus erg belangrijk dat alle medische gegevens aanwezig zijn en kloppen.   

Kijk altijd kritisch naar de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

In de FML staan alle beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld ten aanzien van werk. Loop alle beperkingen en punten in de FML na en schrijf in je bezwaarschrift op welke punten jij vindt dat er ten onrechte geen beperkingen zijn vastgesteld. Heel belangrijk: altijd onderbouwen waarom dit zo is! Doe dit door concrete voorbeelden aan te geven vanuit je dagverhaal of door te verwijzen naar conclusies van artsen en behandelaren.

Controleer de rapportage van de arbeidsdeskundige

Het maatmanloon, het oude loon dat je verdiende voordat je uitviel, is belangrijk om te controleren omdat de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage hier op is gebaseerd. In de rapportage van de arbeidsdeskundige kun je de berekening van het maatmanloon terugvinden. Soms zijn dit ingewikkelde berekeningen. Wat belangrijk is dat je hierin jouw oude salaris kunt herleiden en dat UWV de loon elementen waar jij recht op had tijdens je werk (denk bijvoorbeeld aan een structurele bonus) tot het inkomen heeft gerekend. Noteer eventuele onjuistheden en stuur (indien nodig) een loonstrook mee.

Kijk naar de functies die door de arbeidsdeskundige zijn geselecteerd  

Als je het WIA dossier hebt opgevraagd dan krijg je van de 3 functies die door de arbeidsdeskundige zijn geselecteerd een uitgebreide beschrijving per functie. Leg de FML en de genoteerde beperkingen in je bezwaarschrift naast de functiebeschrijvingen. Kijk of de functies nu nog steeds passend zijn. Stel UWV acht je geschikt voor de functie van kassamedewerker. Dit is voor 8 uur per dag waarbij je niet kunt afwisselen in zitten en staan. Stel jij vindt dat je beperkt bent op het punt zitten en dit niet langer kunt volhouden dan een half uur. Dan is het belangrijk om onderbouwd in het bezwaarschrift aan te geven dat jij vanwege je beperking deze functie niet kunt uitvoeren. Loop op deze manier de 3 geselecteerde functies na en onderbouw altijd goed je bezwaren!  

Ga altijd naar de hoorzitting van het UWV

Tijdens de bezwaarprocedure zal UWV je een formulier toesturen met de vraag of je gebruik wil maken van een hoorzitting. Een hoorzitting klinkt heel formeel, maar het is niets anders dan een gesprek met een jurist, bezwaarverzekeringsarts en/of bezwaararbeidsdeskundige. De hoorzitting wordt gehouden op het UWV kantoor bij jou in de buurt. Mijn advies is om altijd gebruik te maken van een hoorzitting. Een hoorzitting geeft je het voordeel dat je persoonlijk het bezwaarschrift kunt toelichten en je eventueel nog aanvullende vragen kunt stellen. Uiteraard zal UWV ook aan jou vragen willen stellen over het bezwaarschrift.

UWV neemt een beslissing op het bezwaarschrift

Uiteindelijk zal UWV een beslissing nemen op het bezwaarschrift. UWV kan oordelen dat jouw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat je in het gelijk wordt gesteld en dat UWV de eerdere WIA beslissing zal corrigeren. Het kan ook zijn dat jouw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat UWV je niet in het gelijk stelt en dat de eerdere WIA beslissing ongewijzigd in stand blijft. Mocht je het daarmee niet eens zijn dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

In beroep gaan bij de rechtbank

Mocht UWV het bezwaar ongegrond verklaren dan kun je altijd binnen 6 weken na de datum van de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de rechtbank. Welke rechtbank dit is staat in de beslissing op het bezwaarschrift vermeld. Een beroepsschrift mag je zelf schrijven. Je bent niet verplicht om hiervoor een jurist in de arm te nemen. Het is vaak verstandig om dit wel te doen zodat je niet verstrikt raakt in juridische vaktermen en regels. Een beroepschrift indienen is overigens niet kosteloos. Je moet hiervoor griffierechten betalen. De rechtbank zal vervolgens beoordelen of UWV een juiste beslissing op het bezwaarschrift heeft genomen. Word je in het gelijk gesteld door de rechtbank dan zal UWV de beslissing volgens de uitspraak van de rechtbank corrigeren. Stelt de rechtbank je niet in het gelijk dan kun je in hoger beroep gaan.

In hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep

In hoger beroep ga je bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Dit is de hoogste nationale rechter die hierover een besluit kan nemen. Hierna is er geen mogelijkheid meer om de uitspraak aan te vechten. In een zeer bijzonder geval, afhankelijk van het geschil, kun je terecht bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Hoger beroep is overigens niet kosteloos. Je moet ook hiervoor griffierechten betalen. Zie de eerder genoemde link.

Wat moet je doen als je werkgever bezwaar maakt of in beroep gaat?

Jouw (ex-)werkgever kan ook in bezwaar of beroep kan gaan tegen de WIA beslissing. Heel simpel gezegd betaalt een werkgever premies aan de Belastingdienst die zijn gebaseerd op het aantal WGA uitkeringen die bij een werkgever tot stand zijn gekomen. Hoe meer WGA uitkeringen er bij een werkgever ontstaan hoe hoger de premie voor de (ex-)werkgever. Dit betekent dat de (ex-)werkgever belang heeft bij de WIA beslissing en daar dus ook wat van mag vinden.  

Bij deze een paar tips als je werkgever bezwaar maakt of beroep instelt:

  • Tijdens de bezwaar of beroepsprocedure zal er aan jou worden gevraagd of de medische stukken van het WIA dossier naar de werkgever mogen worden gestuurd. Geef je akkoord dan krijgt de werkgever jouw medisch dossier. Geef je geen akkoord dan moet de werkgever een arts inschakelen die de medische stukken bekijkt en apart de medische bezwaren opstelt zonder tussenkomst van de werkgever. Houd er rekening mee dat juristen vanuit hun beroepsgeheim wel het medisch dossier mogen inzien zonder jouw akkoord. Dit mogen zij uiteraard niet delen met de werkgever.
  • Als je zelf geen bezwaar of beroep hebt ingesteld, geef dan altijd bij het UWV of de rechtbank aan dat je betrokken wil worden bij de bezwaar – of beroepsprocedure. Je krijgt dan een kopie van het bezwaar of beroepschrift die door de (ex-)werkgever is opgesteld. Vervolgens mag je ook naar de hoorzitting van het UWV of de rechtbank om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Je mag (als de wettelijke termijnen zijn verstreken) niet zelf nog een bezwaar of beroepschrift opstellen.

Wil je meer weten over bezwaar en beroep? Ben je geholpen met mijn praktische tips? Heb je nog vragen? Laat vooral een reactie achter! Dat vinden wij leuk!

Geschreven door Online Buddie: Anita