Na twee jaar ziekte, of eerder bij een aanvraag voor de vervroegde IVA, ontvang je een uitnodiging voor een WIA keuring bij het UWV. Tijdens de WIA keuring beoordeelt het UWV voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent en wat je met je beperkingen nog kunt doen aan werk. De WIA keuring bestaat uit twee delen: een afspraak met een verzekeringsarts en een afspraak met een arbeidsdeskundige. Wat kun je nu verwachten van deze afspraken? Hieronder leg ik het je uit.

Afspraak met de verzekeringsarts

De verzekeringsarts beoordeelt jouw medische situatie. Hiervoor gebruikt hij de medische gegevens van de bedrijfsarts of arbodienst die zijn meegestuurd met de WIA aanvraag. UWV zal ook aan je vragen om een overzicht mee te nemen van de behandelingen die je volgt en de medicijnen die je gebruikt. Ook kan het zijn dat je word gevraagd om een formulier te ondertekenen waarin je toestemming geeft om medische informatie op te vragen bij je behandelend arts of specialist. UWV vraagt al deze informatie op om een goed beeld van de situatie te krijgen.

Welke vragen stelt de verzekeringsarts?

De verzekeringsarts zal vragen stellen over het verloop van je medische situatie, de behandelingen die je volgt, de medicijnen die je gebruikt, de klachten die je ervaart privé, tijdens werk en hoe jouw dagverhaal er uit ziet. Met name het dagverhaal (hoe laat sta je op en wat doe je op een dag totdat je naar bed gaat) is voor de verzekeringsarts belangrijke informatie hoe je op een dag functioneert en waar je toe in staat bent. UWV vergelijkt de activiteiten die je op een dag doet met wat je zou aankunnen op een werkdag. Belangrijk dat je dus altijd eerlijk bent en jezelf niet beter voordoet dan in werkelijkheid het geval is. Na het gesprek kan als het nodig is (en uiteraard afhankelijk van jouw medische situatie) de verzekeringsarts lichamelijk onderzoek verrichten. Houd er rekening mee dat dit kan gebeuren.

De verzekeringsarts stelt een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op

De verzekeringsarts stelt aan de hand van de informatie uit het dossier en het gesprek met jou een  Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op. De FML is een lijst waarin jouw beperkingen staan vermeld ten aanzien van werk. Denk hierbij aan: een beperking in het aantal te werken uren op een dag, een beperking op het aantal minuten lopen, staan, zitten, concentratie of het aantal kilo’s wat je kunt tillen etc. Klik op deze link om te zien hoe een voorbeeld van een FML er uit ziet. Het kan ook zijn dat UWV alleen een KFML (Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst) opstelt, dat is de samenvatting van de FML waarin alleen jouw specifieke beperkingen staan vermeld.

Let op: het kan zijn dat je schrikt van het rapport of de feedback die je krijgt van de verzekeringsarts. Misschien kun je volgens de arts nog 16 uur per week werken, terwijl je dat helemaal niet aankan.  Raak dan niet meteen in paniek, want het kan nog steeds zijn dat na het gesprek en de beoordeling van de arbeidsdeskundige je toch nog een flink percentage arbeidsongeschikt bent.

Afspraak met de arbeidsdeskundige

Na de afspraak met de verzekeringsarts krijg je een afspraak met een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige beoordeelt of er de afgelopen twee jaar voldoende is gedaan aan re-integratie. Hij beoordeelt in welke functies je nog kunt werken en voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.  Hiervoor gebruikt hij de informatie vanuit het re-integratie verslag. Dit zijn de formulieren die zijn meegestuurd met de WIA aanvraag, zoals het plan van aanpak, de 1ejaars evaluatie, maar ook de rapportages van een arbeidsdeskundige en/of 2espoor traject (= een traject bij een re-integratie bureau om te kijken naar werk bij een andere werkgever).  

Welke vragen stelt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige vraagt naar wat voor werk je deed, wat wel en niet lukte. Wat nu nog wel en niet mogelijk is en wat je verwacht van je herstel en de toekomst.

De arbeidsdeskundige zal ook beoordelen hoe de re-integratie de afgelopen twee jaar is verlopen en hoe jij de re-integratie hebt ervaren. Wat ging er goed en wat ging er niet goed tijdens de re-integratie? Hoe was en is het contact met de werkgever? Mocht het zo zijn dat de arbeidsdeskundige vindt dat er onvoldoende is gedaan aan re-integratie dan moet de werkgever maximaal één jaar  langer het loon aan jou doorbetalen. Dit noemt UWV een loonsanctie. UWV geeft een advies wat er nog moet worden gedaan aan re-integratie. Als dit wordt opgevolgd dan kan de werkgever een verzoek tot verkorting van de loonsanctie periode indienen. Als de loonsanctie wordt opgeheven dan zal de WIA keuring weer worden opgestart en het recht op een uitkering worden beoordeeld.

De arbeidsdeskundige bepaalt voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent

Als er voldoende is gedaan aan re-integratie dan stelt de arbeidsdeskundige vast voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Hoe doet de arbeidsdeskundige dit dan? De FML die door de verzekeringsarts is gemaakt waarin jouw beperkingen staan wordt door de arbeidsdeskundige ingevoerd in een computersysteem CBBS (Claim Beoordeling en Borging Systeem). In dit computersysteem zitten allerlei functies die voldoende op de arbeidsmarkt voorkomen. Aan de hand van jouw opleiding, arbeidsverleden en beperkingen moet het systeem minimaal drie functies die voor jou geschikt zijn kunnen selecteren. Zijn er niet genoeg functies beschikbaar, dan ben je automatisch volledig arbeidsongeschikt.

Aan de functies die worden gevonden zitten uurlonen vast. Het UWV vergelijkt het uurloon van de middelste functie (vraag niet waarom het de middelste functie is, maar dat is zo bepaald) met het uurloon dat jij verdiende in de functie waarin jij bent uitgevallen. In dit uurloon van het UWV word daarnaast ook nog verrekend dat je bijvoorbeeld een urenbeperking hebt. UWV noemt de functie die jij voor je werkgever uitvoerde voordat je uitviel de maatman. Op basis van deze vergelijking ontstaat er een verschil in loon dat wordt uitgedrukt in een percentage arbeidsongeschikt. Zie hieronder een voorbeeldberekening.

Voorbeeld berekening
Uurloon functie voordat je uitviel (maatman) =                     € 20
Uurloon functie geselecteerd door UWV =                           € 11

Formule:         maatman – functie UWVx 100% = percentage arbeidsongeschikt
                                   maatman

Voorbeeld:                  € 20 – € 11  x 100% = 45%
                                         € 20

Dit betekent dat iemand die voorheen € 20 per uur met werk kon verdienen, nu door zijn medische situatie nog maar € 11 per uur met werk kan verdienen. Dat is een loonverlies van bijna de helft. Deze persoon is in dit voorbeeld voor 45% arbeidsongeschikt.  

Mocht het zo zijn dat je bij je eigen werkgever in een passende functie werkt (bijvoorbeeld je eigen werk doet voor minder uren), dan zal UWV naast de berekening zoals hierboven ook een berekening maken op basis van de inkomsten die je met je huidige uren verdient. UWV maakt dan twee berekeningen en kiest vervolgens de laagste uitkomst van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het vaststellen van het recht op uitkering.

Recht op een WIA uitkering

Voor het recht op een WIA uitkering moet er sprake zijn van een arbeidsongeschiktheidspercentage van tenminste 35%. Zit je daar onder dan krijg je geen uitkering van het UWV. Als UWV tot de conclusie komt dat je hier wel aan voldoet dan wordt er gekeken of er recht bestaat op een WGA of IVA uitkering. Welke uitkeringen er zijn en wat precies het verschil is tussen deze uitkeringen kun je terugvinden in de blog: WGA of IVA, wat is het verschil?

Zoek jij tips waarmee je je kunt voorbereiden op de afspraken met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige? Lees dan mijn blog ‘Hoe kan ik mij voorbereiden op de WIA keuring?’.

Geschreven door Online Buddie: Anita